جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، امروز پنجشنبه ۱۹تیرماه با ریاست اقصی نخشی پور فرماندار سردشت جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی با محوریت بررسی موانع صیانت از حقوق شهروندی و ارائه برنامه های پیشنهادی در راستای ارتقای حقوق شهروندی در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.


در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر اعضا، برگزاری کارگاههای آموزشی ، تبلیغات محیطی و استفاده از ظرفیت فضای مجازی در راستای تشریح قوانین و مقررات جهت آگاه سازی و ارتقای سطح آگاهی مردم مورد تاکید قرار گرفت.