دیدار رئیس مرکز آموزش و فنی حرفه ای شهرستان سردشت با فرماندار

به مناسبت تبریک عید باستانی نوروز و آغاز سال جدید ۱۴۰۰
🔸️دیدار رئیس مرکز آموزش و فنی حرفه ای شهرستان سردشت با فرماندار 

- ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰
✍روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت