بازدید سرزده فرماندار سردشت از ادارت و اصناف شهرستان :

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،امروز یکشنبه ۲۲ تیرماه فرماندار سردشت از اداره و نمایشگاه عکس اداره تبلیغات اسلامی، داروخانه و بازار در سطح شهر بازید و نحوه اجرای و رعایت دستورالعمل های بهداشتی در راستای کنترل و مبارزه با بیماری کرونا را مشاهده کرد.