#تسلیت

سالروز شهادت سردار پرافتخار اسلام، و مجاهد بیدار و متعهد دکتر مصطفی چمران گرامی باد.

سالروز شهادت سردار پرافتخار اسلام، و مجاهد بیدار و متعهد دکتر مصطفی چمران گرامی باد.

#تسلیت

🏴 سالروز شهادت سردار پرافتخار اسلام، و مجاهد بیدار و متعهد دکتر مصطفی چمران گرامی باد.
____________________
📅 سه‌شنبه :31خردادماه 1401
روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت