جلسه کارگروه پسماند شهرستان سردشت باریاست فرمانداربرگزارشد

✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت ، امروز سه شنبه ۳۱ فروردین ماه، #جلسه کارگروه پسماند شهرستان بمنظور مکان یابی سایت دفن زباله و بررسی آخرین وضعیت جمع آوری سگهای ولگرد باحضور " اقصی نخشی پور" فرماندار شهرستان سردشت،معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری،بخشداران مرکزی و ربط،شهرداران سردشت و ربط، رئیس اداره محیط زیست  و سایر مسئولین ذیربط در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد 

🔖 سه شنبه: ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰