ملاقات عمومی فرماندار سردشت با مردم شهر ربط برگزار شد