دیداررئیس بیمه سلامت با فرماندارشهرستان سردشت:

دیداررئیس بیمه سلامت  با فرماندارشهرستان سردشت:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،امروز شنبه 10 آبان  دیدار و نشست"سلامی" رئیس بیمه سلامت با "اقصی نخشی پور" فرماندارشهرستان سردشت در محل فرمانداری برگزار شد

گفتنی است این دیدار سلامی گزارشی از عملکرد6 ماهه بیمه سلامت شهرستان را به فرماندار ارائه نمود