مشکل آب شرب روستای بناوه حل شد

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری،در پی درخواست شورا و دهیار روستای بناوه(بخش ربط) جهت رفع کمبود آب شرب روستا و بازدید اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت و رئیس اداره آب و فاضلاب و پیگیری فرماندار از استان یک دستگاه ژنراتور تهیه و موضوع کمبود آب مرتفع گردید.
▪️درپایان شورای اسلامی و دهیار روستای مذکور از اقدامات فرماندار و رئیس اداره آب و فاضلاب تقدیر و تشکر نمودند.