اولین جلسه کمیته توسعه اشتغال شهرستان سردشت به ریاست"اقصی نخشی پور"فرماندار،برگزار شد:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری ،صبح امروز یک شنبه ۵ مرداد ماه،اولین جلسه کمیته توسعه اشتغال شهرستان سردشت (طرح سحاب)با محوریت توسعه مناطق محروم و روستائی با ایجاد اشتغال پایدار به ریاست"اقصی نخشی پور"فرماندار و با حضور مدیران ادارات،نهادها،نمایندگان بنیاد برکت و کارشناسان دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد

نخشی پورضمن اعلام آمادگی و همراهی با بنیاد برکت اعلام‌ داشت:برای ایجاد اشتغال در سطح شهرستان باید ابتدا پتانسیل های موجود شناسایی گردد و سپس به افراد متقاضی اشتغالزایی در خصوص کارآفرینی آموزش های لازم ارائه گردد و بعد از آن حمایت های لازم از این افراد جهت ایجاد اشتغال پایدار انجام شود 
در ادامه نخشی پور از پرداخت هفده میلیارد و پانصد میلیون تومان تسهیلات اشتغال روستایی در قالب ۱۴۰ طرح با اشتغالزایی ۳۵۰ نفر در شهرستان اشاره و بر نظارت دقیق در راستای هزینه کرد واقعی تسهیلات توسط کمیته نظارت شهرستان تاکید نمود

گفتنی است طرح سحاب با مشارکت بنیاد برکت در سطح شهرها و روستاهای شهرستان سردشت اجرایی خواهد شد،ایجاد و توسعه اشتغال،توان افزائی اقتصادی و افزایش سطح درآمد افراد،تقویت پایه های اقتصادی،افزایش نرخ بهره وری مناطق هدف،تنوع بخشی تولیدات روستائی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها از اهداف اصلی کمیته توسعه اشتغال شهرستان در اجرای این طرح است.


تمرکز بر سرمایه های پنج گانه(سرمایه انسانی،اجتماعی،فیزیکی،طبیعی و سرمایه مالی)،بهره گیری از رویکرد مشارکتی و جلب مشارکت دستگاههای اجرایی،جامعه محلی،کارآفرینان و تجار مناطق هدف،استفاده از مزیت های نسبی و رقابتی با تکیه بر تصویب طرح های کسب و کار دارای توجیه اقتصادی،تمرکز بر کسب و کارهای خرد در مناطق هدف و مهارت آموزی و استفاده بهینه از مهارت های افراد مناطق هدف از راهبردهای اصلی کمیته توسعه اشتغال و اجرای طرح سحاب در شهرستان سردشت می باشد.