برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات عرضه و توزیع گازمایع در سطح شهرستان سردشت :

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات عرضه و توزیع گازمایع در سطح شهرستان سردشت :

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،امروز پنجشنبه ۲ مرداد ماه سال ۱۳۹۹با ریاست اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت وبا حضور سایر مسئولین ذیربط جلسه ای با "محوریت بررسی مسائل و مشکلات عرضه و توزیع گاز مایع در سطح شهرستان" در محل سالن جلسات فرماندار برگزار شد.