️بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی سردشت

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت، اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت بهمراه رئیس سازمان صنعت،معدن‌وتجارت استان و شهرستان  از چند واحد تولیدی و صنعتی واقع در شهرک صنعتی سردشت بازدید نمود و از مدیران و دست اندرکاران آنها قدردانی کرد.

- یکشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰