گام نخست برگزاری انتخابات در سردشت

اعضای هیئت اجرایی انتخابات در سردشت تعیین شدند

اعضای هیئت اجرایی انتخابات در سردشت تعیین شدند
انتخابات تعیین اعضای هیئت اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در فرمانداری سردشت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت صبح روز سه شنبه 98/9/12 انتخابات تعیین اعضای هیئت اجرای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در فرمانداری سردشت برگزار شد.در این انتخابات که  بین 30 نفر معتمد دعوت شده شهرستان سردشت انجام شد، تعداد 8 نفر به عنوان عضو اصلی و 5 نفر عضو علی البدل انتخاب شدند.

اسامی اعضای اصلی عبارتند از: 1-محمد حکمت 2-طالب پوری 3-عمر نجیبی 4-شهریار سالاری 5-احمد خضری 6-خضر مولودی 7-رسول ابراهیمی 8-محسن پناهی 

اسامی اعضای علی البدل: 1-خانم سمیه بخشوده 2-نجم الدین سمیعی 3-ابراهیم ظاهری 4-محسن فیروزی 5-محمد قادری

در کنار اعضای هیئت اجرایی،  فرماندار سردشت، دادستان و ریاست اداره ثبت احوال به عنوان اعضای اداری هیئت اجرایی انتخابات حضور دارند.

# نظر : 0