پیام تبریک فرماندارشهرستان سردشت به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی :

پیام تبریک فرماندارشهرستان سردشت به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی :
اقصی نخشی پور اظهار داشت: امروزه موزه‌ها در کنار کارکردهای متنوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به‌مثابه رسانه‌ای پویا، داشته‌ها و دستاوردهای دیروز ملت‌ها را به امروز و فردا پیوند می‌زنند و به عنوان زبان ارتباطی فراملی، موجب ایجاد و تقویت تفاهم میان ملل و اقوام می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری متن پیام اقصی نخشی پو فرماندارشهرستان سردشت بدین شرح می باشد.

 

                                                                                  بسم الله الرحمن الرحیم

  امروزه موزه‌ها در کنار کارکردهای متنوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به‌مثابه رسانه‌ای پویا، داشته‌ها و دستاوردهای دیروز ملت‌ها را به امروز و فردا پیوند می‌زنند و به عنوان زبان ارتباطی فراملی، موجب ایجاد و تقویت تفاهم میان ملل و اقوام می شود.

اینجانب فرارسیدن ۲۸ اردیبهشت ماه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی را به ریاست محترم اداره  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان و تمامی فعالان این عرصه تبریک می نمایم.

                                                                                                           

 

             اقصی نخشی پور

         فرماندار شهرستان سردشت