بازدید میدانی فرماندار شهرستان سردشت از  روند اجرایی عملیات محلول پاشی در جنگل‌های اطراف# روستای شینوه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان  سردشت ، اقصی نخشی پورفرماندار شهرستان سردشت در راستای پیشگیری از آفت جوانه‌خوار بلوط حین آغاز عملیات محلول پاشی این آفت، با بازدید میدانی از #جنگل‌های اطراف روستای  شینوه، بر تسریع و با کیفیت بودن عملیات تاکید کرد. در این بازدید رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نیز حضور داشتند.

-  شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰