بازدید فرماندار سردشت از روند اجرای آسفالت معابر روستای باغی

بازدید نخشی پور  فرماندار سردشت و  ناصر یوسفی بخشدار بخش مرکزی از روند اجرای آسفالت معابر روستای باغی  بخش مرکزی شهرستان سردشت 
بهبود و اصلاح معابر ۵ روستای سردشت و آسفالت توسط بخشداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بامشارکت مردم در حال انجام است

با بهره برداری ازاین طرح ۲۱هزارمترمربع از معابر روستایی آسفالت و دو هزار نفر از معابر روستای استاندارد بر خوردار می شوند
اعتباراین طرح اماده سازی ،زیر سازی و جدول گذاری و اسفالت دو میلیارد و یکصد میلیون تومان است

 مهمترین ویژگی این طرح جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در روستاها و تسهیل در رفت و آمد روستائیان است