بازدید فرماندار شهرستان از محل دفتر انجمن خیریه بیماران خاص و صعب العلاج سردشت:

؛به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت،امروز(سه شنبه) ۲۸ بهمن ماه سالجاری؛"اقصی نخشی پور" فرماندارشهرستان سردشت بهمراه طباطبایی مدیر کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان از محل دفتر 《انجمن خیریه بیماران خاص و صعب العلاج سردشت》 بازدید نمودند.