مسکن فرهنگیان سردشت نیازمند تدبیر

اعضای ستاد مسکن فرهنگیان سردشت با فرماندار دیدار کردند

اعضای ستاد مسکن فرهنگیان سردشت با فرماندار دیدار کردند
تعدادی از اعضای ستاد مسکن فرهنگیان سردشت جهت حل و فصل مشکلات پیش رو در خصوص مساکن فرهنگیان با فرماندار دیدار و گفتگو کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت صبح روز شنبه مورخه ۹۸/۶/۹ تعدادی از فرهنگیان بازنشسته و اعضای ستاد مسکن فرهنگیان با فرماندار سردشت دیدار کردند و مشکلات پیش رو که مانع از پیشرفت و پیشبرد طرح تهیه مسکن برای فرهنگیان است را با وی در میان گذاشتند.

 

# نظر : 0