️ششمین جلسه کارگروه شورای آرد و نان سردشت برگزار شد

⭕ این جلسه با ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار سردشت و حضور بخشداران بخش‌های ربط ، وزینه و مرکزی و دیگر اعضای کارگروه در سالن اجتماعات فرمانداری با دستور جلسه بررسی مسائل و مشکلات تامین و توزیع آرد و نان و برنامه ریزی جهت تامین آرد مورد نیاز در مواقع اضطراری برگزار شد.

🔸️علی خوشمرام در این جلسه با بیان اینکه هیچگونه مشکلی در تامین آرد و نان مورد نیاز شهرستان وجود ندارد بر تامین و ذخیره سازی آرد هر سه ماه زمستان پیش از موعد مقرر تاکید کرد.

🔸️ وی همچنین خواستار آرد مازاد از سهمیه و سوخت مورد نیاز در مواقع احتمالی افت فشار و یا قطعی گاز در زمستان برای نانوایی های سطح شهرستان شد.

▪️ در پایان هر یک از اعضای کارگروه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره متبوع نظرات و پیشنهاداتی در راستای مسائل و مشکلات تامین و توزیع آرد و نان در سطح شهرستان دادند.

🔹️سهمیه آرد هر سه ماه زمستان شهرستان زودتر و قبل از موعد مقرر تامین و ذخیره‌سازی شود ، سهمیه نانوایی‌ها با تاکید بر تامین آرد خام روستایی ساماندهی شود، سوخت جایگزین نانوایی‌ها در مواقع اضطراری همچون قطعی گاز بر اساس کارکرد گاز نانوایی‌ها تامین شود، از مصوبات این جلسه بود.
- چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰

✍روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت