\پیام فرمانداربه مناسبت روز طبیعت

فرماندار شهرستان سردشت با صدور پیامی سیزدهم فروردین روز طبیعت را تبریک گفت:

فرماندار شهرستان سردشت با صدور پیامی سیزدهم فروردین روز طبیعت را تبریک گفت:
به گزارش روابط عمومی فرمانداری،اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت با صدور پیامی سیزدهم فروردین روز طبیعت را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح می باشد:

                                                                                               بسم ا... الرحمن الرحیم

  روز سیزدهم فروردین خورشیدی در گاهشماری ایرانی " تیر روز" نام دارد که از آن ستاره ی تیشتر،ستاره ی باران آور یاد می کنند و نیاکان فرهیخته ما از روی خجستگی، این روز را برای نخستین جشن تیرگان سال انتخاب کرده اند و در سیزدهمین روز از بهار طبیعت ، سنت کهن ایرانیان برطبیعت گردی و دور هم بودن شکل گرفته که رسمی بسیار شایسته است و می تواند رشته مهربانی ها را محکم تر کند که مهربانی با طبیعت هم بخشی از این رسم زیباست و نباید مورد غفلت و فراموشی قرار گیرد.

از مردم فهیم شهرستان درخواست می کنم در راستای شعارمردمی* در خانه بمانیم* و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی تا کنترل کامل این بیماری منحوس به جد به توصیه ها و در خواست های وزارت بهداشت و ستاد مقابله با بیماری کرونا شهرستان توجه و آنها را رعایت کنیم.

اینجانب ۱۳ فروردین ماه،روز بهار طبیعت را به همگان تبریک عرض نموده و اوقاتی خوش و پر نشاط در دامان خانواده برای خانواده ها و مردم عزیز شهرستان سردشت آرزومندم.

 

                                                                                                                                 اقصی نخشی پور

                                                                                                                           فرماندار شهرستان سردشت