شورای ترافیک شهرستان تشکیل جلسه داد

دوربینهای مداربسته کنترل ترافیک شهری تخلفات را ثبت می کنند

دوربینهای مداربسته کنترل ترافیک شهری تخلفات را ثبت می کنند

فرماندار سردشت، ساختمان های جدید الحداث باید دارای پارکینگ باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری سردشت فرماندار سردشت در جلسه شورای ترافیک گفت: یک از بحث های مهم در حوزه ترافیک وجود پارکینگ در سطح شهر و در ساختمان های مسکونی است و در همین خصوص شهرداری باید هم ساختمان های جدید الاحداث را ملزم به داشتن ترافیک کند و هم در هسته مرکزی شهر جهت احداث پارکینگ برنامه ریزی کند.

فرماندار موضوعات اجتماعی را بسیار حائز اهمیت خواند و افزود: شوراهای شهر و نهادهای فرهنگی باید نسبت به فرهنگ سازی در خصوص موضوعات ترافیکی و رعایت قانون و مقررات توسط شهروندان برنامه ریزی و اقدام کنند.

 با هماهنگی که بین شهرداری و راهنمایی و رانندگی سردشت اعمال شد و با تجهیز و اختصاص دفتر مانیتورینگ و کنترل دوربین های هوشمند شهری، فعالیت این دوربین ها از امروز آغاز شده و تمامی  تخلفات رانندگان در محدوده کنترلی این دوربینها ثبت و جریمه ها اعمال خواهند شد.

بررسی افزایش قیمت تاکسی های درون شهری وبرون شهری و درصدهای اعمال شده مد نظر، نصب تابلوهای حمل با جرثقیل در مسیرهای توقف ممنوع و احداث نمایشگاه بازار روز خودرو پیرو درخواست شهروندان، مواردی بود که به تصویب اعضای شورا رسید.

 

# نظر : 0