حضور سرپرست فرمانداری سردشت ؛

در برنامه تلویزیونی "درمسیر توسعه"

در برنامه تلویزیونی "درمسیر توسعه"
سرپرست فرمانداری شهرستان سردشت در نخستین گفتگوی تلویزیونی مشب ساعت 19 در شبکه‌ مرکز آذربایجان غربی به صورت زنده و مستقیم با مردم گفتگو خواهد کرد.

لقمان خسروپور سرپرست فرمانداری شهرستان سردشت در نخستین گفتگوی تلویزیونی، ضمن بیان دیدگاه ها  و برنامه های دولت سیزدهم( دولت  مردمی،ایران قوی)، در خصوص  دستاوردهای سفر استاندار محترم آذربایجان غربی به شهرستان سردشت امشب ساعت 19 در شبکه‌ مرکز آذربایجان غربی به صورت زنده و مستقیم با مردم گفتگو خواهد کرد.

🗓 11 بهمن 1400

@ sardasht_cit_governorate 

🖋روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت