بازدید فرماندار از فروشگاه های عرضه مواد غذایی:


اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت ، با هدف بررسی و نظارت بر قیمت ها ، از فروشگاه های عرضه مواد غذایی سطح شهرستان بازدید نمود.


روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت