با پیگیری فرماندارشهرستان سردشت #منطقه کانی کولکه آبرسانی می شود

▫️با تلاش و پیگیری های اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت،مهندس حسین پور نماینده محترم  مردم شریف شهرستان های سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای و مظفری رئیس اداره آب و فاضلاب # منطقه کانی کولکه واقع در انتهای بلوار شلماش با متراژ ۱۲۰۰ و مشارکت مردمی آبرسانی میشود.

- یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰

✍روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت