پنجمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان سردشت با ریاست فرماندار برگزار شد:

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری،امروز پنجشنبه ۱۹تیرماه با ریاست اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت پنجمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان با محوریت "نظارت بر نحوه تامین و توزیع سیمان " در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
اقصی نخشی پور تامین کالاهای ضروری و کنترل قیمت ها را از وظایف اصلی ستاد تنظیم بازار شهرستان دانست و اظهار داشت: لازم است مصوبات جلسات کارگروه تنظیم بازارتا کسب نتیجه توسط اعضاء با تلاش و جدیت و به دقت پیگیری شود همچنین گشت های مشترک برای مقابله با هر گونه کم فروشی ، گرانفروشی ، تخلفات صنفی توسط ادارات ذیربط انجام شود تا در این راستا کیفیت اجناس ، کمیت و کنترل قیمت ها مورد بررسی قرار گیرد .
فرماندار مسئولیت تنظیم بازار را تامین منافع مصرف کننده نیز دانست و گفت: باید توجه داشت که ما نه تنها منافع تولید کننده را مدنظر داریم بلکه توامان حقوق مصرف کننده نیز در مدیریت بازار مورد توجه است تا شرایط به گونه ای شود که هم چرخ های تولید بچرخد و هم مصرف کننده کالا را با قیمت رقابتی دریافت نماید.
در پایان مصوباتی به شرح ذیل:
۱- رصد انبارهای توزیع سیمان جهت پیشگیری از احتکار
۲-رصد مستمر و روزانه واحدهای توزیع و پایش ورودی و خروجی انبارها
۳- تهیه آمار موجودی عاملین توزیع سیمان
مصوب گردید.