بازدید معاونین سازمان تامین اجتماعی کل کشور از درمانگاه تامین سردشت:

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری،در جریان بازید معاونین سازمان تأمین اجتماعی کل کشور از درمانگاه در حال ساخت تامین اجتماعی سردشت بنا به درخواست مهندس کمال حسین پور و فرماندار شهرستان سردشت، جلسه ای نیز در رابطه با مشکلات پیش روی پروژه ساخت درمانگاه تأمین اجتماعی تشکیل و موارد ذیل مقرر گردید: 

🔹 مقرر گردید سند مالکیت حداکثر تا ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ از طرف مسئولان شهرستان پیگیری و بنام سازمان انتقال یابد. 

🔹 مقرر گردید شهرداری سردشت با قید فوریت نسبت به اقدامات قانونی جهت حل مشکل پروانه ساختمانی و کمیسیون ماده صد پروژه درمانگاه سردشت را مبذول نمایند. 

🔹 مقرر گردید پیمانکار در دو شیفت (شیفت اول ۵۰ نفر، شیفت دوم ۴۰ نفر) کارگاه را فعال نمایند و در اسفند ماه ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ نسبت به تحویل موقت پروژه در تاریخ یاد شده اقدامات مقتضی را مبذول دارند. 

🔹 مقرر گردید توسط مسئولان شهرستان نسبت به اخذ کلیه‌ی انشعابات ( آب، برق، گاز) ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ تشکیل جلسه اقدامات مقتضی صورت گیرد. 

🔹 مقرر گردید مدیرت درمان استان آذربایجان غربی نسبت به تأمین نیروی انسانی در خصوص بهره برداری از پروژه اقدامات لازم را مبذول فرمایند.

دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹