۸۶ داوطلب از شهرستان سردشت برای ششمین دوره انتخابات شوراها ثبت نام کردند

۸۶ داوطلب از شهرستان سردشت برای ششمین دوره انتخابات شوراها ثبت نام کردند

⭕اقصی نخشی پور در گفت‌وگو با مسئول روابط عمومی فرمانداری اظهار داشت: با اتمام ثبت نام از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تعداد۸۶  نفر برای حضور در انتخابات شوراهای اسلامی شهر‌های سردشت، ربط، میرآباد و نلاس با استفاده از روش‌های حضوری و غیرحضوری نسبت به ثبت‌نام اقدام کردند و ثبت‌نام‌شان نهایی و تایید شده است.

🔹فرماندار افزود:با اتمام ثبت نام در مجموع داوطلبان شوراهای اسلامی شهر سردشت ۳۲نفر و شهر ربط ۲۲ نفر شهر میرآباد ۱۴ نفر و شهر نلاس ۱۸ نفر رسید.

🔹اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت اضافه نمود: تعداد ۷۹ نفر مرد و ۷ نفر زن داوطلبان شوراهای اسلامی شهر سردشت، ربط، میرآباد و نلاس را تشکیل می‌دهند.

🔹 فرماندار درپایان گفت: از مجموع ۸۶ داوطلبین شوراها ۸ نفر به صورت غیر حضوری و بقیه بصورت حضوری ثبت نام نموده اند. از بین ٨ نفر ٢ نفر پیشخوان و ٢ نفر با اپلیکیشن موبایل و ٤ نفر با نسخه دسکتاپ ثبت کرده اند.

🔸کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی انتخـابات فـرمانداری شهرسـتان سردشت