یک هزار هکتار از جنگل های شهرستان سردشت سند دار شد:

یک هزار هکتار از جنگل های شهرستان سردشت سند دار شد:

باهمت اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت۱۰۰۰ هکتار از از جنگل های قریه توژل دهستان بریاجی سند دار شد.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت

۰۹/۰۵/۱۳۹۹