بازدید اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت از نحوه مدیریت هوشمندمحدودیت ها در ورودی و خروجی شهرستان(ایستگاه دارساوین):

همزمان با اعمال محدودیت های اعلامی از سوی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 

🔺️ بازدید اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت از نحوه مدیریت هوشمندمحدودیت ها در ورودی و خروجی شهرستان

- یکشنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۹

✍روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان سردشت