بررسی مسائل و مشکلات ورزشگاه در حال ساخت شهر ربط:

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری، صبح امروز چهاردهم فروردین ماه سالجاری جلسه ای باحضور نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت و روسای ادارات مربوطه در دفتر جلسات فرماندار باموضوع بررسی مسائل و مشکلات ورزشگاه در حال ساخت شهر ربط برگزار شد.

دراین جلسه بعداز بررسی‌های  لازم مقرر گردید برابر قوانین و مقررات مربوطه موضوع از طریق مبادی ذیربط پیگیری و در جهت حل مسائل اقدامات لازم صورت گیرد.