ملاقات عمومی فرماندار شهرستان سردشت برگزار شد:

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت، صبح امروز دو شنبه ۲۷ بهمن ماه سالجاری ،در راستای تداوم برنامه دیدار چهره به چهره مردم با مسئولین،ملاقات عمومی"اقصی نخشی پور"فرماندار شهرستان سردشت برگزار شد.
در این دیدار به درخواستهای مراجعان که مشکلات خود را در زمینه های گوناگون مطرح کرده بودند رسیدگی شد و"اقصی نخشی پور"ضمن بررسی این مشکلات راهکارهای قانونی را ارائه که موارد پس از بررسی و کارشناسی جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع گردید.
لازم به ذکر است جلسات ملاقات مردمی"اقصی نخشی پور"با تأکید ایشان و در جهت تسریع در حل مشکلات مردم،با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل بهداشتی دوشنبه و چهارشنبه هر هفته در محل دفتر فرماندار برگزار می شود.