آغاز ثبت نام از داوطلبان عضویت در انتخابات ششمین دوره¬ی شوراهای اسلامی شهر های شهرستان سردشت:

آغاز ثبت نام از داوطلبان عضویت در انتخابات ششمین دوره¬ی شوراهای اسلامی شهر های شهرستان سردشت:

نخشی‌پور فرماندارسردشت درگفتگو با اصحاب رسانه گفت:با تمام امکانات و ظرفیت‌ها آماده ثبت نام از داوطلبان عضویت در انتخابات ششمین دوره¬ی شوراهای اسلامی شهرهای سردشت، ربط، میرآباد و نلاس هستیم.

- چهارشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹
🇮🇷🇮🇷🇮🇷
کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات  فرمانداری شهرستان سردشت