با دستور فرماندار در جلسه مدیریت بحران شهرستان به تصویب رسید

شروع عملیات خروجی دوم شهر از مسیر سه راه ملاشیخ به سمت پلیس راه

شروع عملیات خروجی دوم شهر از مسیر سه راه ملاشیخ به سمت پلیس راه

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان با موضوع هماهنگی و تقسیم کار احداث مسیر دسترسی دوم به داخل شهر با حضور فرماندار و اعضای ستاد برگزار شد.وجود مشکلاتی من جمله رانش زمین و موضوعات زیست محیطی، پیشرفت پروژه خروجی دوم از مسیر استادیوم به خروجی شهر را با کندی همراه کرده است ، از طرف دیگر لزوم وجود خروجی دوم و اهمیت موضوع باعث شد که فرماندار شهرستان دستور مطالعه احداث دسترسی دوم  از مسیر پلیس را به سمت سه راه ملا شیخ را داد.جلسه ستاد مدیریت بحران به همین منظور و جهت هماهنگی و شروع پروژه با استفاده از توان تجهیزاتی شهرستان برگزار شد.

فرماندار سردشت ضمن تاکید بر تسریع شروع این پروژه گفت: این طرح کمک شایانی به روان سازی ترافیک در مسیر ورودی شهر خواهد کرد و همچنین تمرین مشارکت شهرستان در راستای مقابله با بحران است.

این پروژه از محل اعتبارات پدافند غیر عامل و با مشارکت ادارات راه و شهرسازی، راهداری و شهرداری سردشت به زودی وارد فاز اجرایی وعملیاتی خواهد شد.

# نظر : 0