برگزاری جلسه بررسی مشکلات باغداران شهرستان سردشت :

🔸️با ریاست اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت، حقیقی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار،روسای ادارات جهادکشاورزی، محیط زیست، تعاون روستایی، معاون اجرایی سد و مدیر عامل شرکت تعاونی باغداران جلسه بررسی مشکلات باغداران در محل دفتر فرماندار برگزار شد. 

یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹

✍روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت