آیین تودیع و معارفه رئیس جدید منابع طبیعی و آبخیزداری  سردشت:

آیین تودیع و معارفه رئیس جدید منابع طبیعی و آبخیزداری  سردشت:
در آئین با اهدا لوح تقدیر از خدمات ارزنده حسینی تودیع به عمل آمد و رحمانی به عنوان رییس جدید منابع طبیعی و آبخیزداری  سردشت  معرفی شد.

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، آئین تودیع سید کامل حسینی و معارفه ابراهیم رحمانی رئیس جدید منابع طبیعی و آبخیزداری  سردشت، با حضور اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت،قائمی معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی  در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

🔹️ در آئین با اهدا لوح تقدیر از خدمات ارزنده حسینی تودیع به عمل آمد و رحمانی به عنوان رییس جدید منابع طبیعی و آبخیزداری  سردشت  معرفی شد.