فرماندار سردشت در دیدار با فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل منابع طبیعی استان پیشنهاد داد

ارتقاء اداره حفاظت از منابع طبیعی سردشت به معاونت اداره کل در امور جنگل

ارتقاء اداره حفاظت از منابع طبیعی سردشت به معاونت اداره کل در امور جنگل

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت، فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل منابط طبیعی استان در سردشت حضور یافت و با فرماندار دیدار کرد.در این دیدار که کارشناسان استانی و ریاست اداراه منابع طبیعی سردشت نیز حضور داشت مسائل کلی حوزه جنگل و منابع طبیعی سردشت مورد بحث و برسی قرار گرفت.

سرهنگ ابراهیم پور در این دیدار بر لزوم صیانت از جنگهای سردشت  تاکید کرد و افزود: امسال تدابیر مدونی جهت پیشگیری از آتش سوزی جنگلها انجام گرفته و در همین راستا حداکثر تجهیزات اطفای حریق را به شهرستان سردشت اختصاص داده ایم و در صورت نیاز این امکانات را افزایش خواهیم داد.

فرماندار سردشت نیز جنگلهای سردشت را ثروتی خدادادی و غیر قابل جایگزین عنوان کرد و گفت: در کنار اجرای برنامه های اداری جهت محافظت از جنگها، باید بر روی مشارکت مردمی در راستای حفظ جنگل برنامه ریزی کنیم.مطالعه و تجربه نشان داده است هرآنجا که مردم در این مورد مشارکت داشته اند شاهد کمترین میزان تخریب و آسیب به جنگل و صیانت به معنای واقعی بوده ایم.

فرماندار سردشت لزوم اجرای 2 موضوع در سردشت جهت حصول نتایج مطلوب در حوزه منابع طبیعی را خواستار شد. 1-ارتقای چارت سازمانی اداره منابع طبیعی سردشت به معاونت اداره کل در حوزه جنگل  2-مطالعه طرح امکان سنجی درآمد زایی از جنگل در کنار حفاظت از جنگلها  دو موضوعی بودند که نخشی پور پیشنهاد داد و افزود: راه اندازی معاونت اداره کل منابع طبیعی استان در سردشت امکانات دهی و توسعه سازمانی و اداری منابع طبیعی سردشت را بهمراه خواهد داشت که می تواند گامی اساسی در راستای نهضت حفاظت از جنگهای سردشت باشد.

 

# نظر : 0