️بازدید میدانی فرماندار شهرستان سردشت از روستای شموله

️بازدید میدانی فرماندار شهرستان سردشت از روستای شموله

- یکشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

✍روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت