جلسه ستاد پیشگیری از کرونا شهرستان سردشت برگزار شد:

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، هیجدهمین  جلسه ستاد پیشگیری از کرونا شهرستان سردشت با حضور فرماندار شهرستان، دادستان و اعضای ستادبا موضوع بررسی آخرین وضعیت بیماری کرونا در سطح شهرستان در محل فرمانداری برگزار گردید. 

 

10مهرماه 99