فرماندار سردشت:

در راستای گام دوم انقلاب قانون مداری و مشارکت حداکثری در انتخابات شعار ما خواهد بود

در راستای گام دوم انقلاب قانون مداری و مشارکت حداکثری در انتخابات شعار ما خواهد بود
جلسه انتخابات تعین اعضای هیئت اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در فرمانداری برگزار شد

فرماندار سردشت ضمن تاکید بربرگزاری انتخاباتی باشکوه گفت: در فضایی کاملا" سالم و آرام و با فراهم کردن شرایط قانونی و مطلوب، شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور خواهیم بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری سردشت صبح روز سه شنبه 98/9/12 جلسه انتخابات تعیین اعضای هیئت اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در فرمانداری سردشت برگزار شد.

نخشی پور حضور هیئت اجرایی به عنوان بازوان مردمی برگزار کننده انتخابات را نشان از شفافیت و مردمی بودن انتخابات عنوان کرد و افزود: در جریان برگزاری انتخابات همواره واژه مقاب را در ذهنهایمان به یاد خواهیم داشت که در بر دارنده مشارکت حداکثری، قانون مداری، امانت داری و بی طرفی خواهد بود.

اعضای هیئت اجرایی وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده دارند که از بین معتمدین شهرستان و از طریق انتخابات تعین خواهند شد. تعداد اعضای هیئت اجرای 8 نفر عضور اصلی و در کنار آنها فرماندار شهرستان، دادستان و ریاست اداره ثبت احوال حضور دارند و تعداد 5 نفر نیز علل البدل خواهند بود.

# نظر : 0