️بازدید فرماندار شهرستان از نقاط مختلف شهر و محلات در راستای بررسی مشکلات و درخواست های شهروندان

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت، اقصی نخشی پور فرماندار شهرست به همراه اعضای شورای اداری در راستای بازدیدهای میدانی به‌منظور بررسی و رسیدگی به مشکلات و درخواست های شهروندان از نقاط مختلف شهر و محلات  بازدید نمودند.

- شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰

✍ روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت