پروژه گاز رسانی روستای بیوران سفلی افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت روز یکشنبه 98/11/20 در سومین برنامه افتتاحی شهرستان در این روز، پروژه عظیم گاز رسانی به روستای بیوران سفلی به نیابت از روستاهای نیشکولان و گورانگان و با حضور اعضای شورای اداری و اهالی روستای بیوران سفلی با دستان فرماندار سردشت افتتاح شد.
این طرح که در ادامه نهضت گاز رسانی روستایی سردشت  و در مدت زمان 18 ماه به بهره برداری رسید شامل 15/500 متر لوله گذاری با اعتبار 32 میلیارد ریال است و با اتمام آن تعداد 352 خانوار از نعمت گاز بهره مند شدند.