دیدار مدیر و‌کارکنان اداره اوقاف با فرماندار سردشت