جلسه کارگروه اجتماعی،فرهنگی،سلامت،زنان و خانواده برگزارشد

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت،باریاست " اقصی نخشی پور" فرماندار شهرستان سردشت (جلسه کارگروه اجتماعی،فرهنگی،سلامت،زنان و خانواده) با دستور کار ذیل:
- بررسی آخرین وضعیت بیماری کرونا 
- بررسی وضعیت خودکشی در شهرستان 
- ایمن سازی و فنس کشی استخرهای کشاورزی
- برنامه صیانت از جمعیت 
در محل سالن جلسات فرماندار برگزار شد.