ایران اسلامی برای همه کشورها الگوی آزادی بخشی و استقلال است

سرپرست فرمانداری سردشت در ویژه برنامه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امروزه کشور ما در همه کشورهای جهان به عنوان الگوی آزادی، رهایی بخش و استقلال طلبی از آن یاد می شود.

اقصی نخشی پور روز یکشنبه در ویژه برنامه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بر زنده نگهداشتن آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی تاکید کرد و افزود: باید دستاوردهای انقلاب در تمامی حوزه ها همچون رشد علمی، فناوری، استقلال سیاسی و غیره در مقایسه با وضعیت رژیم طاغوت، برای نسل های بعدی بیان و تفهیم شود. 

وی اظهار داشت: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران نمود بارزی از استقلال سیاسی در جهان است اما متاسفانه دوران رژیم طاغوت به علت وابستگی صرف به آمریکا و ایادی استکباری اش حتی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها اراده ای برای مقابله با زیاده خواهی ها، غارت و چپاول کشور وجود نداشت. 

وی بیان کرد: روحانیت با استباط از مکتب نورانی اسلام و مشارکت همه جانبه ملت شریف ایران از 12 بهمن با ورود امام (ره) درخت آزادی و استقلال جمهوری اسلامی را کاشت و امروز پس از چهل سال شاهد شکوفایی روزافزون این شجره طیبه هستیم. 

وی گفت: این نظام مقدس در دوران کنونی به اقتدار رسیده و در بسیاری از معادلات سیاسی منطقه ای و جهانی دخیل است که این امر مهم هم مرهون و مدیون تلاش های امام راحل و راهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب برای استقرار نظام اسلامی در کشور و همچنین خون شهدا بوده که امروزه درخت جاویدان انقلاب را آبیاری می کند.