. جلسه شورای آرد و نان و جلسه کمیته برداشت غلات شهرستان سردشت به ریاست اقصی نخشی پورفرماندار و با حضور سایر مسوولین برگزار شد:

جلسه شورای آرد و نان و جلسه کمیته برداشت غلات شهرستان سردشت به ریاست اقصی نخشی پورفرماندار و با حضور سایر مسوولین برگزار شد

🔹️فرماندار شهرسـتان ضـمن خیرمقدم به حاضرین و تبریک هفته جهاد کشاورزی در خصوص مسائل و مشکلات در حوزه برداشت در سـال گذشـته پرداخت و خواستار اطلاع رسانی و ترویج به کشاورزان و بهره برداران در خصوص بیمه نمودن و سن زدگی گندم و محصولات کشاورزی شدن

از آنجا که بخش کشاورزی در کشور دارای شـرایط ویژه و یک بخش استراتژیک بوده و حاصـل زحمات و تلاش کشاورزان و کارشـناسان در طول یک سال می باشد لذا می طلبد که هم ادارات و دهیاران در امر برداشت غلات جدیت لازم را داشته باشند

🔹️نخشی پور افزود:در زمینه کرایه حمل آردو  موضوع سلامت شهروندان در بهبود مواد غذایی و کیفیت هر چه بهتر آن میسر می شود که وظیفه ما مسئوولین این است در امر بهداشت و سلامت نانوایی ها اهتمام و جدیت لازم را داشته باشیم

🔸️حق گوی مـدیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اینکه اراضـی کشاورزی شهرسـتان بصورت خرده مالک بوده و همین موضوع باعث می شود که کمباین های غیربومی رغبتی برای عملیات برداشت در این شهرستان نداشته باشند. ضمنًا این شهرستان برای عملیـات برداشت دارای۳کمبـاین بومی و نیاز به حـدود۱۵کمبـاین غیربـومی در طـول برداشت را دارد. همچنین در خصوص اقداماتی که مدیریت جهاد کشاورزی در طول برداشت خواهد داشت شامل تماس با اتحادیه کمباین داران در بوکان و بانه و دعوت از کمبـاین هـای غیربومی جهت برداشت است.