دیدار رئیس مرکز آموزش فنی حرفه ای  با فرماندار شهرستان سردشت:

دیدار رئیس مرکز آموزش فنی حرفه ای  با فرماندار شهرستان سردشت:
به گزارش روابط عمومی فرمانداری، پنچ شنبه ۱۵ آبان ماه دیدار و نشست " رشیدی" رئیس مرکز آموزش فنی حرفه ای با" اقصی نخشی پور" فرماندارشهرستان سردشت در محل دفتر فرماندار برگزار شد

▪️ گفتنی است در این دیدار هوشیار رشیدی ضمن ارائه عملکرد هشت ماهه اول سال 99 مرکز آموزش فنی و حرفه ای سردشت، از اهمیت توسعه آموزشهای فنی وحرفه ای در سطح شهرستان بعنوان یک ضرورت نام برد. وخواستار توجه وحمایت های مقام عالی شهرستان شد.
▫️رئیس مرکز درادامه از فرماندار در خواست نمود که به وضعیت جاده دسترسی به مرکز رسیدگی وبا تشکیل کارگروهی با حضور ادارات ذیربط جهت بهسازی واسفالت ان اقدام لازم صورت پذیرد

▪️وی همچنین خواستار ایجاد ایستگاه مهارت در ورودی جاده مرکز جهت تردد اسان کارآموزان وارباب رجوع شد  وایشان در ادامه جهت فرهنگ سازی مهارتی نیز خواستار نام گذاری یکی از خیابانهای شهر به نام خیابان مهارت شد. 
▫️رئیس مرکز در ادامه این نشست عنوان کرد «برای نشان دادن اهمیت جایگاه مهارتهای فنی  کارگروه اشتغال و بانکها ی عامل تسهیلات خوداشتغالی و شغلی رابه سمت دارندگان مهارت سوق دهند
🔹️فرماندار شهرستان سردشت ضمن اهمیت دادن به امر مهارت در سطح شهرستان جهت رفع معضل بیکاری واشتغال پایدارعملکرد مرکز سردشت را در این زمینه عالی توصیف کرده و زحمات همکاران مرکز را در این روزهای کرونایی ارجمند دانست 
در پایان قول مساعد جهت انجام همکاریهای لازم و رسیدگی کامل به درخواستهای مرکز سردشت را دادند.