نشست مشترک فرماندار سابق و‌سرپرست جدید فرمانداری با کامندان فرمانداری