برگزاری چهارمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار شهرستان سردشت

🔹بمنظور عملیاتی نمودن مصوبات ستاد بازآفرینی کشور جلسه شهرستانی در محل فرمانداری برگزار شد 
در این جلسه پروژه های مصوب استانی و کشوری بشرح ذیل بلحاط مشخصات فنی ، مکانیابی و نحوه تامین زمین  مورد بحث و بررسی قرار گرفتند  
۱) تکمیل مدرسه دوازده کلاسه فرهنگیان
۲)ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در شیوه ابراهیم 
 ۳)احداث سالن ورزشی در محله جانبازان
۴)احداث پارک و فضای سبز در فراز بام شهر  ""کوه گرده سور""
۵) احداث پل و تقاطع غیر هم سطح در تقاطع بلوار ۷ تیر و بلوار سربازان گمنام
۶)احداث دیوار حایل در قسمتی از مسیر بلوار سربازان گمنام
۷) احداث کتابخانه عمومی در شهر سردشت
۸)اختصاص مبلغ یک ونیم میلیارد تومان به پروژه های بازآفرینی هر کدام از شهرهای ربط، میرآباد و نلاس

♦️ امید است با عملیاتی نمودن و  به سرانجام رسیدن این پروژه ها سرانه های آموزشی ، ورزشی و فضای سبز سردشت به میانگین استانی نزدیک شوند
🔹ضمن تشکر و سپاسگزاری و یژه از نماینده مردم شریف شهرستانهای سردشت و پیرانشهر  بجهت دعوت از معاون وزیر و بازدید میدانی از شهر سردشت و تشکیل جلسه با حضور ایشان در تهران و کمک به جذب اعتبارات عمرانی برای این شهرستان،  انشالله با تصویب نهایی طرح جامع شهری سردشت در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، مشکلات کالبدی و ... این شهر  نیز حل و فصل گردد 

روابط عمومی فرمانداری سردشت