شرکت امام جمعه سردشت در انتخابات

شرکت امام جمعه سردشت در انتخابات
امام جمعه سردشت در شعبه شماره ۲ شهری رأی خود را به صندوق انداخت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت، روز جمعه ۹۸/۱۲/۲ همزمان با شروع انتخابات، امام جمعه سردشت در شعبه شماره ۲ شهری رأی خود را به صندوق انداخت.

# نظر : 0