بازدید فرماندار سردشت از سالن چند منظوره ورزشی (بُلفت) روستایی نشکولان سردشت:

بازدید نخشی پور فرماندارسردشت بهمراه  مهندس حسین پور نماینده مردم شریف شهرستان های سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، خسرو ارتقایی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر فنی و نظارت بر طرح ها و اماکن ورزشی کشور، سیدمجید سید مومنی، مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت ورزش و جوانان، ایران دوست مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی و رئیس اداره ورزش و جوانان از سالن چند منظوره ورزشی (بُلفت) روستایی نشکولان سردشت

-روابط عمومی فرمانداری سردشت

-شنبه 22 آذر ماه 1399