وزیر کشور در نشست مشترک با وزرای علوم و آموزش و پرورش:

وزیر کشور در نشست مشترک با وزرای علوم و آموزش و پرورش:
دلیلی برای ادامه تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها وجود ندارد.

🔹دلیلی برای ادامه تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها وجود ندارد.

🔹دانشگاه‌ها و مدارس حضوری شوند.

🔹با روند مناسب واکسیناسیون افراد بالای 12 سال در کشور، دلیلی برای تداوم روند تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها وجود ندارد.

🔹ادامه تعطیلی مراکز علمی به آینده علمی کشور آسیب می زند و برای همین بایستی مقدمات بازگشایی مدارس با دستورالعمل های بهداشتی فراهم شود.

🔹امتحانات با فاصله برگزار می شود و پایان نامه های دانشجویی با حضور چند استاد در کلاس کاملاً با اصول بهداشتی هم مطابقت دارد و برای همین نباید این برنامه ها از این پس به صورت آنلاین برگزار شود.